Tel: 93 5880118
Idioma
  • Español
  • Català

En utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari reconeix haver llegit i entès totes les condicions d’aquest contracte i les accepta juntament amb els seus termes. L’ús del Servei per part de l’Usuari ha de ser just, acceptant les condicions del contracte. Energètics M. Julià, S.L. com a propietari d’aquesta web, es reserva el dret de canviar qualsevol terme o condició quan ho cregui convenient. Aquests canvis es consideraran acceptats per l’Usuari si aquest continua utilitzant el Servei després de les dues setmanes des de la data de publicació d’aquests canvis.

Energètics M. Julià, S.L. no serà responsable, en cap cas i en cap moment, dels continguts, fotografies i gràfics que apareixen a la pàgina web, ja que la seva funció és informativa, pròpia d’un canal de comunicació.

1. PROPIETAT

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Energètics M. Julià, S.L. l’informa que és titular de la pàgina web www.energeticsgaoil.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Energètics M. Julià, S.L. notifica les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és Energètics M. Julià, S.L.,

Tot el contingut que apareix en aquesta web, així com la informació, les imatges, el disseny gràfic, els continguts creatius i estètics, els índexs i codis font en qualsevol dels tipus de llenguatge de programació utilitzats són una obra, la propietat intel·lectual pertany als seus autors i està protegida pels drets d’autor o copyright ©. Així mateix, totes les descripcions, notícies i informes d’aquesta web, juntament amb la informació que inclouen, cedides per tercers, són propietat dels seus autors i també estan protegides pels drets d’autor i copyright ©.

Queda prohibida la reproducció, imitació, modificació, distribució i / o transformació dels continguts d’aquesta web i qualsevol altre acte que contravingui els drets d’autor i de propietat industrial.

La informació d’aquesta pàgina web només la podran utilitzar les persones expressament autoritzades pels autors.

Qualsevol vulneració dels drets d’autor i de propietat industrial continguts en aquesta web, així com la infracció de la normativa que els protegeix establerta en el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, legislació referent a la protecció de patents i marques, i qualsevol altra normativa nacional i comunitària, comportarà les responsabilitats civils i / o penals que corresponguin en cada cas.

2. ÚS I RESTRICCIONS

Vostè tindrà el dret a descarregar-se els materials que contingui aquesta pàgina web a un ordinador personal individual i realitzar impressions dels materials de la pàgina web, només per a ús personal.

L’ús en altres adreces d’Internet dels materials inclosos en aquesta pàgina web resta terminantment prohibit, excepte per autorització expressa de Energètics M. Julià, S.L.

3. RENUNCIA

Aquesta pàgina web i els seus continguts es proporcionen sense cap declaració o garantia, ja siguin expresses o implícites. Energètics M. Julià, S.L. no acceptarà cap declaració o garantia, incloent-hi, com a exemple, però sense limitar-s’hi, l’aptitud per a un propòsit determinat, sempre que ho permetin les lleis aplicables. A més, Energètics M. Julià, S.L. no declara ni garanteix que la informació i / o els recursos accessibles a través de la pàgina web siguin exactes, complets o actuals, o que aquesta pàgina web no tingui defectes, incloent, però sense limitar-se a, virus o altres elements perjudicials ni es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts a la pàgina web i declara que, en cap cas, procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Energètics M. Julià, S.L. declara haver adoptat les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris de la seva pàgina web, pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Energètics M. Julià, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet. Vostè es farà càrrec de totes les despeses que resultin de la utilització d’aquesta pàgina web.

4. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Sempre que ho permetin les lleis aplicables, ni Energètics M. Julià, S.L. ni cap dels seus respectius directors, empleats, afiliats o altres representants o distribuïdors, seran responsables de les pèrdues o danys derivats de o relacionats amb l’ús de, o la impossibilitat d’ús, dels materials i / o recursos o serveis proporcionats a través d’aquesta pàgina web, incloent, però sense limitar-s’hi, les pèrdues o danys indirectes, especials o derivats, pèrdua d’informació, ingressos, beneficis o oportunitats, pèrdues o danys a la propietat i demandes de tercers. Si aquesta clàusula no es pot executar en la seva totalitat o en part en cap jurisdicció a causa de les seves respectives lleis, llavors, sempre que ho permetin aquestes lleis, la responsabilitat de Energètics M. Julià, S.L. per les pèrdues, danys i demandes (ja siguin contractuals, extracontractuals -incloent, però sense limitar-s’hi, la negligència- o de qualsevol altre tipus) no superarà en cap cas la quantitat que ja hagi pagat per l’accés a la pàgina web.

5. MODIFICACIONS

Energètics M. Julià, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva pàgina web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com les seves condicions d’ús o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

6. RESERVA DE COOKIES

Energètics M. Julià, S.L. es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva pàgina web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Energètics M. Julià, S.L. informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d’impedir que s’instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir a la pàgina web de Energètics M. Julià, S.L. no és preceptiva la instal·lació de cookies.

7. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Així mateix, Energètics M. Julià, S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions. La relació entre l’usuari i Energètics M. Julià, S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i Energètics M. Julià, S.L., els jutjats o tribunals de la localitat de RUBÍ.

8. MISCEL·LÀNIA

Qualsevol renúncia a una disposició d’aquestes condicions s’ha de fer per escrit i ha d’estar signada per Energètics M. Julià, S.L., perquè sigui vàlida. Aquesta renúncia no significarà una renúncia continuada en la mateixa disposició en un futur. Si algun dels tribunals competents creu que alguna disposició d’aquestes condicions no és vàlida o no executable per algun motiu, aquesta no serà eficaç en els termes estimats pels tribunals però sense afectar la validesa i executabilitat de qualsevol de les disposicions restants. Aquestes condicions constitueixen l’acord total i complet entre les parts amb relació a fi de les presents condicions i preval sobre qualsevol declaració, consens o acord previ, ja sigui oral o escrit, només es podran modificar per escrit i hauran d’estar signats per vostè i per Energètics M. Julià, S.L.